Restaurant Name : Muradabadi Shahi Chicken ..


Opening Time 11.00am

Closing Time 9:00pm

RecipeQuantityPrice 
Muradabadi Chicken Biryani 1 120.0000
Muradabadi Chicken Biryani Half 70.0000
Hydrabadi Chicken Biryani 1 120.0000
Hydrabadi Chicken Biryani Half 70.0000